top of page
GSP-reading.jpg

Registratie gegevens, beknopt beleidsplan en downloads beleidsplan en jaarverslagen.

Registratie gegevens, beknopt beleidsplan en downloads beleidsplan en jaarverslagen.

Algemeen:

 

Statutaire naam: Stichting GSP Rescue HR

Korte naam: GSPRescuehr

Opgericht: januari 2020

Statutaire zetel: Zwanenburg, gemeente; Haarlemmermeer, Nederland.

De stichting GSP Rescue HR is officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland op:

28-01-2023

Registratienummer: 89078187

RSIN nr.: 864872100

ANBI status per 09-05-2023

Contact:

Postadres: Populierenlaan 179, 1161 SK, Zwanenburg, Nederland

E-mailadres: gsprescuehr@gmail.com

Website: https://www.gsprescuehr.com

Telefoon: +3859205055910

Bank: IBAN: NL28 ABNA 0120 6554 46 ten name van Stichting GSP Rescue HR

Doelstellingen en activiteiten:

Het doel van de stichting is: het redden en verzorgen van alle medische en dagelijkse verzorging van Duitse Staande Honden en andere Staande Honden in Servië en Kroatië, alsmede het herplaatsen van de genoemde honden in diverse landen, waaronder Nederland, en het uitvoeren van alles wat daarmee samenhangt of dat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten:

Stichting GSP Rescue HR is een veilige, zorgzame haven voor Staande Honden die op straat zijn beland. Wij bieden deze hulp in de breedste zin van het woord. Gemiddeld leven er 20 tot 30 honden in het asiel.

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen en herplaatsen van Staande honden.

 

De honden leren omgaan met soortggenoten in het asiel en worden, voor zover mogelijk, weer gesocialiseerd om vertrouwen te krijgen in mensen en in de omgang met bijvoorbeeld kinderen. Ze zijn omringd met veel liefde en alle (medische) zorg en krijgen goede voeding, vitamines en krijgen al hun vaccinaties en preventieproducten tegen vlooien en teken tijdig binnen.

Als een hond om welke reden dan ook niet geadopteerd wordt of kan worden, zorgt de Stichting GSP Rescue HR  ervoor dat de hond zijn leven in het asiel kan leiden. Het belang van het dier staat voorop.

Stichting GSP Rescue HR zet zich in dat de hond tot zijn/haar laatste ademtocht een zorgeloos, dierbaar en vooral een gelukkig leven kan leiden.

We bieden ook, ter plaatse, hulp aan mensen die we staande honden in nood zullen vangen en hen een 'forever home' zullen geven. We merken dat die behoefte er is en dat mensen niet weten waar ze heen moeten. Het geliefde dier zal zijn/haar tijd in ons asiel kunnen doorbrengen en herplaatst kunnen worden.

We zoeken altijd naar de beste match tussen hond en nieuwe baasjes.

De hond staat hierbij centraal.

De adoptie eindigt niet na de overdracht van de hond. Adoptanten kunnen ons op elk moment bereiken voor hulp bij eventuele aanpassingsproblemen of andere problemen die ze tegenkomen.

Stichting GSP Rescue HR levert alle documenten en lijsten met kenmerken van de hond. De stichting stelt een adoptieovereenkomst op tussen de particuliere opvang in Servië en de adoptanten.

Financieel:

Stichting GSP Rescue HR heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden of vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Opbrengsten van donaties, giften en adoptiegelden worden besteed aan de dagelijkse verzorging en het welzijn van de honden, dierenartskosten, vervoer van de honden (nationaal en internationaal) en eventuele verbeteringen aan het asiel.

Stichting GSPRescueHR heeft de aanvraag ingediend bij de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-status). 

Organisatie:
Bestuur: statutair bestaande uit 4 personen:

- J.R. Heupers (voorzitter)- R. Neuburger (penningmeester)- L. Benjak Gotic (secretaris)

- L. Heupers (bestuurslid)

Besluitvorming:

Beslissingen, zowel financieel als inhoudelijk, worden genomen in overeenstemming met de statuten, op basis van gelijkheid van stemmen.

Ondersteunend personeel in loondienst: Er zijn geen mensen in loondienst

Beloningsbeleid: Alleen gemaakte kosten worden vergoed.

 

Financiering: Inkomsten worden verkregen uit giften, adopties en donaties.

 

Financiële verantwoording / Jaarverslagen: We zullen elk jaar onze jaarcijfers publiceren. Aanvullende activiteiten en ontwikkelingen worden op de website gemeld.

* Klik hier voor Download beleidsplan Anbi status

* Klik hier voor Download ANBI financieel jaarverslag 2023

* Klik hier voor Download toelichting financieel jaarverslag 2023

* Klik hier voor Download simpel financieel jaarverslag 2023

 

bottom of page